VI Regaty Towarzyskie w ramach X ŁSF o Puchar Burmistrza Polic

Posted on Posted in Strona główna
  1. Organizator

Organizatorem Festiwalu jest Uczniowski Klub Żeglarski „BRAS”

Adres: ul. Marii Konopnickiej 12,

72-010  Police,

tel  501-171-636, 609-189-555,

www:  http://bras-police.pl/

email:  braspolice@gazeta.pl

  1. Przepisy

Regaty przeprowadzone będą zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach Regatowych  Żeglarstwa 2009 – 2012 ze szczególnym uwzględnieniem prawa drogi i bezpieczeństwa żeglugi.

  1. Uczestnictwo

W regatach uczestniczyć mogą  jachty i łodzie żaglowe kabinowe oraz typu DZ.

  1. Grupy jachtów

Jachty zostaną pogrupowane według następujących kryteriów:

grupa I – jachty długości do 7.00 m

grupa II – jachty długości powyżej 7.00 m

grupa III – łodzie DZ

Każda z grup musi liczyć minimum trzy jednostki aby bieg mógł być sklasyfikowany.

Organizator regat może nie dopuścić do startu jachtu, którego stan techniczny budzi wątpliwości co do możliwość bezpiecznego udziału w regatach. Decyzja taka może zostać również podjęta podczas regat w przypadkach wątpliwości w zakresie umiejętności załogi, wątpliwości co do stanu technicznego jachtu i w przypadku pogorszenia się pogody. W zależności od warunków trasa regat może ulec skróceniu. Decyzje organizatora nie podlegają odwołaniu.

  1. Zgłoszenia

Zgłoszenia do wszystkich wyścigów regat zgłoszenie on-line lub na formularzu  pobierz zgłoszenie prosimy składać lub przesyłać do dnia 14.06.2017 do godz.15.00 na adres email:  braspolice@gazeta.pl

Zgłoszenia będą wyjątkowo przyjmowane także w Policach na starcie na jachcie Komisji Sędziowskiej w dniu 16.06.2017 r.,  ale w takiej sytuacji organizator nie zapewni wszystkich ulg dla załogi jachtu.

Do zgłoszenia należy dołączyć: dowód wpłaty wpisowego (jachty kabinowe).

Wpisowe do regat wynosi 20zł od jachtu plus 10zł od każdego członka załogi.

Wpłacać je należy na konto Organizatora

UKŻ BRAS – Police PKO SA I/O Police 82 1240 3943 1111 0000 4136 3553

lub bezpośrednio w biurze UKŻ BRAS

  1. Program regat

16.06.2017

godz. 14.00 start do I biegu regatowego dla jachtów: Kanał Policki ujście Łarpi – Trzebież,

godz. 18.00 poczęstunek dla uczestników regat,

godz. 19.00 Koncert  żeglarski cz. I – Roman Roczeń i EKT Gdynia.

17.06.2017

godz. 10.00 start do II biegu Trzebież – II Brama Torowa – Trzebież,

godz. 14.00 zakończenie regat, poczęstunek dla uczestników,

godz. 16.00 Konkurs wiedzy o morzu dla młodzieży,

godz. 17.00 Główny Koncert Festiwalowy, zabawa żeglarska przy szantach, rozdanie nagród zwycięzcom regat i konkursu.

Podczas koncertu wystąpią: Klang, Qftry, Stary Szmugler, Jacek Zieliński i Jacek Rdesiński.

Postoje w Porcie Kapitanatu Portu w Trzebieży w dniach  16.06.2015 do 18.06.2015 dla uczestników regat są bezpłatne pod warunkiem wysłania zgłoszenia do regat na adres email braspolice@gazeta.pl  do dnia 14.06.2017 roku. Po upływie tego terminu opłata wyniesie 50% obowiązującej stawki za postój.

Przewiduje się rozegranie dwóch wyścigów dla jachtów kabinowych.

Regaty uzna się za rozegrane gdy odbędzie się przynajmniej jeden wyścig.

  1. Instrukcja żeglugi

Dostępna będzie w Porcie Jachtowym w Trzebieży a także tutaj pobierz instrukcję

  1. Punktacja

W regatach stosowany będzie system małych punktów – dla jachtów.

  1. Nagrody

Puchar Burmistrza Polic  dla bezwzględnie najszybszego jachtu

Dla jachtów do 7.00 m

I miejsce Puchar, dyplom

II miejsce Puchar, dyplom

III miejsce Puchar, dyplom

Dla jachtów powyżej 7.00 m

I miejsce Puchar, dyplom

II miejsce Puchar, dyplom

III miejsce Puchar, dyplom

Dla DZ

I miejsce Puchar, dyplom

II miejsce Puchar, dyplom

III miejsce Puchar, dyplom

Wszystkie jachty dostaną pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa.

Inne nagrody przyznane przez Organizatora i Współorganizatorów podane zostaną w formie komunikatu.

Zgłoszenie do regat pobierz zgłoszenie

Instrukcja żeglugi pobierz instrukcję

Zapraszamy do udziału w regatach i X edycji Łarpia Sail  Festival.