Konkurs wiedzy o morzu

Konkurs wiedzy o morzu – „Mój Region, Moje Morze”.

Pytania konkursowe:

 1. Jak ma na imię żona Króla Mórz Neptuna?
 2. Czym jest szanta?
 3. Co roku na przełomie lipca i sierpnia odbywa się na Wyspie Wolin pewien znany festiwal. Jaki?
 4. Pan Jerzy Porębski jest współzałożycielem jednego z najbardziej znanych w Polsce zespołów szantowych – jakiego?
 5. Co przyniosło Leonidowi  Telidze  światową sławę?
 6. Jak nazywał się jacht Leonida Teligi?
 7. Skąd Leonid Teliga wyruszył w swój samotny rejs dookoła świata?
 8. Jaki pseudonim nosił Ludomir Mączka?
 9. Gdzie w Szczecinie stoi pomnik Ludomira Mączki?
 10. Na którym z „trzebieskich” żaglowców Ludomir Mączka opłynął „prawie całą” Amerykę Południową w latach 1965-66? (dodatkowy punkt za napisanie dlaczego „prawie”?)
 11. Jak nazywał się jacht Ludomira Mączki, którym opłynął kulę ziemską w latach 1973-1984?
 12. Co to jest „biały szkwał”?
 13. Co to jest i do czego służy bras?
 14. Jaki jest charakterystyczny kształt chmury burzowej i jak się ona nazywa?
 15. Ile stopni ma jeden rumb?
 16. Co to jest róża wiatrów?
 17. Ile rumbów ma róża wiatrów?
 18. Jaki pseudonim nosił kpt. Konstanty Maciejewicz?
 19. Konstanty Maciejewicz pływał na krążowniku Aurora – jaką pełnił tam funkcję?
 20. Jakiego wyczynu dokonał kpt. Konstanty Maciejewicz w czerwcu 1917 r.?
 21. Jakiego rodzaju żaglowcem jest Cutty Sark?
 22. Dla jakich celów został zbudowany Cutty Sark?
 23. Gdzie w tej chwili znajduje się Cutty Sark?
 24. Czym charakteryzował się żaglowiec Cutty Sark?
 25. Jaką znaną organizację, mało związaną z morzem, założył gen. Mariusz Zaruski?
 26. Zacytuj powiedzenie z którego znany był gen. M. Zaruski?
 27. Jaka była pierwsza nazwa Zawiszy Czarnego?
 28. Co to jest reja?
 29. Co to jest gafel?
 30. Jak nazywa się główna belka konstrukcyjna jachtu?
 31. Jak nazywa się urządzenie na jednostce pływającej, za pomącą którego, wybija się szklanki?
 32. Ile stopni ma skala Beauforta?
 33. W którym roku powstał pierwszy klub żeglarski w Polsce i jak się nazywał?
 34. W którym roku powstał Polski Związek Żeglarski?
 35. Jak nazywał się jacht, na którym Władysław Wagner i Rudolf Korniowski wyruszyli w podróż dookoła świata?
 36. W którym roku powstał żaglowiec Pogoria?
 37. Jak nazywa się największy polski żaglowiec?
 38. Ile wydziałów znajduje się na Akademii Morskiej w Szczecinie?
 39. Jak nazywa się statek szkolno – badawczy Akademii Morskiej?
 40. Kiedy powstała Państwowa Szkoła Morska w Szczecinie?
 41. Kiedy Państwową Szkołę Morską przekształcono w Wyższą Szkołę Morską?
 42. Kiedy Wyższej Szkole Morskiej nadano nazwę Akademia Morska w Szczecinie?
 43. Podaj nazwiska dwóch zasłużonych żeglarzy związanych z COŻ Trzebież i Szczecinem, których imieniem nazwano „trzebieskie” jachty.
 44. Podaj nazwy przynajmniej pięciu jachtów pełnomorskich będących, obecnie lub w przeszłości, na wyposażeniu COŻ Trzebież.
 45. Po jakiej trasie odbyły się dwie najdłuższe wyprawy s/y Śmiały?
 46. Który z trzebieskich żaglowców odbył rejs dookoła świata?
 47. Który z trzebieskich żaglowców, w 1957 r jako pierwszy jacht z biało-czerwoną banderą przekroczył północny krąg polarny?
 48. Na jakim jachcie (podaj nazwę), który przez długi czas stacjonował w Trzebieży, pani Krystyna Chojnowska – Liskiewicz jako pierwsza kobieta samotnie opłynęła dookoła świat w latach 1976-1978.
 49. Który z trzebieskich żaglowców zdobył I miejsce w klasyfikacji generalnej „Operacji Żagiel” w 1994 roku.
 50. Który z „trzebieskich” żaglowców zdobył I miejsce w swojej klasie w regatach The Tall Ship Races 2014’. Za podanie pod jakim kapitanem dodatkowy punkt.
 51. Podaj nazwy jachtów typu J-80, wchodzących obecnie w skład trzebieskiej flotylli.
 52. Rozszyfruj skrót SAR.
 53. SAR po polsku to:
 54. Czym zajmuje się SAR?
 55. Wymień 3 podstawowe zadania jednostek SAR.
 56. Na jakiej podstawie odbywa się współpraca w dziedzinie ratowania życia przez jednostki SAR z odpowiednimi służbami innych państw?
 57. Jakie sprzęty ratunkowe muszą znajdować się na statkach? Wymień przynajmniej 3.
 58. Ile szalup/ tratw musi znajdować się na statku?
 59. Gdzie w Polsce znajduje się centrala służb SAR?
 60. Kto i w jaki sposób zgłasza wypadki na morzu? Podaj jeden przykład.
 61. Podać wyposażenie tratwy ratunkowej.
 62. Jaki to sygnał dźwiękowy (Sygnał musi zostać odtworzony np. *** – – – *** )?
 63. Gdzie się znajdują i ile jest stacji SAR na terenie woj. Zachodniopomorskiego?
 64. Jeżeli żegluję lewym halsem to z której strony wieje mi wiatr?
 65. Jak nazywa się lina, łącząca zazwyczaj bom z pokładem, służąca do wybierania żagla?
 66. Na czym polega wybieranie żagla?
 67. Jeżeli płynę jachtem żaglowym ze Szczecina do Trzebieży, to w jakim kierunku płynę?
 68. Gdy płynę trasą Szczecin – Trzebież, to którą burtą mijam Police?
 69. Kiedy żegluję z Trzebieży do Świnoujścia, przy wietrze z kierunku pólnocny-zachód, do czego jestem zmuszony w żegludze?
 70. Na wyspie Chełminek znajduje się jeden budynek. Kto z niego niegdyś korzystał?
 71. W trzebieży od lat mieszka pewien znany w kraju i na świecie żeglarski kapitan, autor tekstów wielu znanych szant – m.in. „hiszpańskie Dziewczyny”. O kogo chodzi?
 72. Trzebieski port leży na granicy dwóch akwenów wodnych. Podaj ich nazwy.
 73. Który z polskich żeglarzy regatowych zdobył dwa medale olimpijskie w klasie Finn?