Konkurs wiedzy o morzu

Konkurs wiedzy o morzu – „Mój Region – Moje Morze”

 

Pytania konkursowe: pobierz pytania

 1. Skąd wzięła się tradycja noszenia marynarskich kołnierzy?
 2. Jak ma na imię żona Króla Mórz Neptuna?
 3. Cóż to takiego matelot?
 4. Czym jest szanta?
 5. Czym się różnią szanty na długie pociągnięcia od szant na pociągnięcia krótkie?
 6. Dlaczego nie można chodzić po wantach?
 7. Jaka jest liczba portów Pomorza Zachodniego?
 8. Który z portów Pomorza Zachodniego jest najstarszy?
 9. Na przełomie lipca i sierpnia odbywa się na Wyspie Wolin pewien znany festiwal -jaki?
 10. Na ilu wyspach leży Świnoujście?
 11. Kiedy i z jakiej okazji Pan Jerzy Porębski pojawił się pierwszy raz w Policach na zaproszenie UKŻ Bras?
 12. W 2006 r. na XXV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Shanties w Krakowie, Pan Jerzy Porębski został laureatem Grand Prix dla największej osobowości XXV-lecia festiwali Shanties oraz Grand Prix za największy przebój XXV-lecia festiwali Shanties. Jaki utwór uzyskał miano przeboju XXV – lecia Shanties?
 13. Pan Jerzy Porębski jest współzałożycielem jednego z najbardziej znanych w Polsce zespołów szantowych – jakiego?
 14. Gdzie urodził się Pan Jerzy Porębski?
 15. Gdzie Pan Jerzy Porębski mieszka?
 16. Co przyniosło Leonidowi  Telidze  światową sławę?
 17. Jak nazywał się jacht Leonida Teligi?
 18. Skąd Leonid Teliga wyruszył w swój samotny rejs dookoła świata?
 19. Jaki pseudonim nosił Ludomir Mączka?
 20. Jakie jest największe osiągnięcie Ludomira Mączki?
 21. Kiedy zmarł i gdzie jest pochowany Ludomir Mączka?
 22. Co to jest „biały szkwał”?
 23. Co to jest i do czego służy bras?
 24. Jaki jest charakterystyczny kształt chmury burzowej i jak się ona nazywa?
 25. Ile stopni ma jeden rumb?
 26. Co to jest róża wiatrów?
 27. Ile rumbów ma róża wiatrów?
 28. Gdzie i kiedy urodził się kpt. Konstanty Maciejewicz?
 29. Wymień miasta, w których kpt. Konstanty Maciejewicz był wykładowcą.
 30. Jaki pseudonim nosił kpt. Konstanty Maciejewicz?
 31. Kpt. Konstanty Maciejewicz pływał na krążowniku Aurora – jaką pełnił tam funkcję?
 32. Jakiego wyczynu dokonał kpt. Konstanty Maciejewicz w czerwcu 1917 r.?
 33. W jakich latach kpt. Konstanty Maciejewicz dowodził Pomorzem (Darem Pomorza)?
 34. Kiedy zmarł kpt. Konstanty Maciejewicz i gdzie jest pochowany?
 35. Jakiego rodzaju żaglowcem jest Cutty Sark?
 36. Dla jakich celów został zbudowany Cutty Sark?
 37. Gdzie w tej chwili znajduje się Cutty Sark?
 38. Czym charakteryzował się żaglowiec Cutty Sark?
 39. Co wydarzyło się z żaglowcem Cutty Sark w maju 2007 r.?
 40. Gdzie i kiedy urodził się gen. Mariusz Zaruski?
 41. W którym roku gen. Mariusz Zaruski został zesłany do Archangielska?
 42. W którym roku gen. Mariusz Zaruski założył TOPR?
 43. Ile lat gen. Mariusz Zaruski był naczelnikiem TOPR?
 44. Jakimi odznaczeniami został uhonorowany gen. Mariusz Zaruski?
 45. Jaki jest związek gen. Mariusza Zaruskiego z Yacht Klubem Polski?
 46. Zacytuj powiedzenie z którego znany był gen. M. Zaruski?
 47. Jaka była pierwsza nazwa Zawiszy Czarnego?
 48. Gdzie i w jakich  okolicznościach zmarł gen. Mariusz Zaruski?
 49. Co to jest reja?
 50. Co to jest gafel?
 51. Jak nazywa się główna belka konstrukcyjna jachtu?
 52. Jak nazywa się urządzenie na jednostce pływającej, za pomącą  którego wybija się szklanki?
 53. Ile stopni ma skala Beauforta?
 54. W którym roku powstał pierwszy klub żeglarski w Polsce i jak się nazywał?
 55. W którym roku powstał Polski Związek Żeglarski?
 56. Jak nazywał się jacht, na którym Władysław Wagner i Rudolf Korniowski wyruszyli w podróż dookoła świata?
 57. W którym roku powstał żaglowiec Pogoria?
 58. Jak nazywa się największy żaglowiec, który odwiedził Szczecin podczas The Tall Ships’ Races 2007?
 59. Jak nazywa się największy polski żaglowiec?
 60. Gdzie został zorganizowany pierwszy szkoleniowy obóz żeglarski?
 61. Ile wydziałów znajduje się na Akademii Morskiej w Szczecinie?
 62. Który z wydziałów Akademii Morskiej w Szczecinie jest „najmłodszy”?
 63. Jak nazywa się statek szkolno – badawczy Akademii Morskiej?
 64. Jakie zanurzenie konstrukcyjne ma statek szkolno – badawczy Akademii Morskiej?
 65. Kiedy powstała Państwowa Szkoła Morska w Szczecinie?
 66. Kiedy Państwową Szkołę Morską przekształcono w Wyższą Szkołę Morską?
 67. Kiedy Wyższej Szkole Morskiej nadano nazwę Akademia Morska w Szczecinie?
 68. Wymień i opisz insygnia Akademii Morskiej.
 69. Gdzie w Szczecinie mieści się budynek główny Akademii Morskiej?
 70. W którym roku, w historii powojennej COŻ Trzebież, zorganizowano pierwszy żeglarski obóz morski zakończony rejsami morskimi po Bałtyku?
 71. Podaj nazwiska dwóch zasłużonych żeglarzy związanych z COŻ Trzebież i Szczecinem, których imieniem nazwano „trzebieskie” jachty.
 72. Po jakiej trasie odbyły się dwie najdłuższe wyprawy s/y Śmiały?
 73. Który z trzebieskich jachtów odbył rejs dookoła świata?
 74. Który z trzebieskich jachtów, w 1957 r jako pierwszy jacht z biało-czerwoną banderą przekroczył północny krąg polarny?
 75. Na jakim jachcie (podaj nazwę), który przez długi czas stacjonował w Trzebieży, pani Krystyna Chojnowska – Liskiewicz jako pierwsza kobieta samotnie opłynęła dookoła świat w latach 1976-1978.
 76. Który z trzebieskich żaglowców zdobył I miejsce w klasyfikacji generalnej „Operacji Żagiel” w 1994 roku.
 77. Rozszyfruj skrót SAR.
 1. SAR po polsku to:
 2. Czym zajmuje się SAR?
 3. Wymień 3 podstawowe zadania jednostek SAR.
 4. Na jakiej podstawie odbywa się współpraca w dziedzinie ratowania życia przez jednostki SAR z odpowiednimi służbami innych państw?
 5. Jakie sprzęty ratunkowe muszą znajdować się na statkach? Wymień przynajmniej 3.
 6. Ile szalup/ tratw musi znajdować się na statku?
 7. Gdzie w Polsce znajduje się centrala służb SAR?
 8. Kto i w jaki sposób zgłasza wypadki na morzu? Podaj jeden przykład.
 9. Podać wyposażenie tratwy ratunkowej.
 10. Gdzie się znajdują i ile jest stacji SAR na terenie woj. Zachodniopomorskiego?
 11. Największy szkolny żaglowiec świata – STS Sedov – łatwo rozpoznać po barwie kadłuba. Od kiedy czarny kolor zagościł na czteromasztowym barku w związku z jego udziałem w filmie „Pamir – Ostatni rejs”?
 12. Po ilu latach Dar Młodzieży po swoim pierwszym udziale w The Tall Ships Races, przypłynie do Szczecina?
 13. Czy przypłynie w sierpniu do Szczecina La Grace, replika XVIII-wiecznego brygu ?
 14. Który z najstarszych polskich żaglowców, będzie brał udział w Finale The Tall Ships Races 2017 ?
 15. Kiedy i gdzie został zbudowany STS Sedov ?
 16. Kiedy po raz pierwszy w swej historii STS Sedov przybył do Szczecina ?
 17. Ile jednostek pływających pod polską banderą zobaczymy na Finał The Tall Ships Races 2017 w sierpniu?
 18. Po raz który odbywa się Finał The Tall Ships Races w Szczecinie?